Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

A TERVTÁR ÁLLOMÁNYA:

A fővárosban az 1873-as városegyesítéstől a 2006. évig engedélyezett építkezésekre vonatkozó tervek és iratok. Az állomány nem hiánytalan, teljes mértékben hiányoznak a külső kerületek (XV-XXIII) 1950 előtti tervei.

Egy teljes tervtári dokumentáció tartalma: az adott épület eredeti építési tervei (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok); a különböző átalakítások, bővítések, felújítások, lakásleválasztások építészeti tervei; statikai tervek és számítások; az 1930-as évektől egyes házak központi fűtés tervei; bontási- és felvonótervek; üzletportálok, fényreklámok, boltfeliratok tervei; építési és használatbavételi engedélyek. Az 1950 utáni épületeknél műleírások is. A tervtár állományában gépészeti tervek csak elvétve fordulnak elő.

A tervtár állománya helyrajzi számok szerint rendezett. Az állomány helyrajzi számok szerinti jegyzékét letöltheti xls formátumban (Excel) innen: tervek.xls

Az adatbázisban való online kereséshez használhatja az alábbi keresőt. Írja be a helyrajzi számot, pl.: 26276/5

         


Ha egy helyrajzi szám szerepel a jegyzéken, az csak azt mutatja, hogy az irategyüttes tartalmaz arra vonatkozó anyagot, de nem jelent garanciát arra, hogy ezen belül az Ön által keresett tervfajta vagy építési periódus megtalálható. Erről az anyagba történő betekintéssel győződthet meg.


AZ IRATEGYÜTTES BŐVEBB ISMERTETÉSE

(a Fővárosi Önkormányzat volt Magasépítési Tervtára) (jelzet: XV.17.d.329)
Az Építési ügyosztályok tervtára a fővárosban az 1873-as városegyesítéstől a 2006. évig engedélyezett építkezésekre vonatkozó terveket és iratokat tartalmaz. Az egykor a Magasépítési Tervtárban őrzött 1873 előtti pesti terveket a BFL Pest város Építő Bizottmánya (XV.17.b.312) sorozatába helyeztük át. Az 1950-ben, Nagy-Budapest kialakításával létrejött új kerületeknek (XV-XXIII.) a tervtárban csak a fővároshoz csatolást követően keletkezett tervei lelhetők fel. A tervtár állománya nem teljes: számos régi építésű ház tervei teljesen hiányoznak vagy csak töredékesen vannak meg a sorozatban. A kerületi önkormányzatok rendszerének kialakítása után (1990-től) egyes kerületek nem vagy csak elvétve küldték meg a fővárosnak az általuk engedélyezett építkezések terveit (esetleg csak az engedélyirat egy példányát küldték meg), így az 1990 utáni építkezések tekintetében különösen sok a hiány.

Egy tetszőleges épület teljesnek tekinthető tervtári dokumentációja az alábbi terveket és iratokat tartalmazza: az épület eredeti építési tervei (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok); a különböző átalakítások, bővítések, felújítások, lakásleválasztások építészeti tervei; statikai tervek és számítások; az 1930-as évektől egyes házak központi fűtés tervei; bontási- és felvonótervek; üzletportálok, fényreklámok, boltfeliratok tervei; építési és használatbavételi engedélyek. Az 1950 utáni épületeknél többnyire műleírások is fellelhetőek. A tervtár állományában gépészeti tervek csak elvétve fordulnak elő.

A tervtár állománya helyrajzi számok szerint rendezett, kutatást csak a keresett ingatlan helyrajzi számának ismeretében lehet benne folytatni. A kutatás 2. emeleti Tervtári Kutatóban történik. Ha a kutató más irategyüttesben is folytat kutatást, a tervtári anyagokhoz a levéltár nagykutatótermében is hozzájuthat. A Tervtári Kutatóteremben a levéltárba beiratkozott kutató adhat be kérőlapot, amelyen egyszerre öt helyrajzi számot kérhet. A kért anyagba (0,5 iratfolyóméter terjedelemig) a kérőlap beadásától számított harmadik munkanaptól lehet betekinteni. Nagyobb terjedelmű kérések esetén a határidő nyolc munkanap.

A kutatók a kikért anyagról A3-as lapméretig fénymásolatot, ennél nagyobb tervekről digitális másolatot kérhetnek (CD-n vagy DVD-n). Fotójegy váltása ellenében lehetőség van - állvány nélkül - saját digitális fényképezőgéppel való fotózásra is. A fénymásolást a kutatók a kutatóterem felügyelőjének engedélyével saját maguk is végezhetik. Rosszabb állapotú tervekről a tervtár munkatársai készítenek fénymásolatot, a kérés leadásától számított két munkanapon belül. A digitális másolás átlagos határideje a megerősítésre nem szoruló tervek esetében három, az ilyet igénylők esetében hat munkanap. Hitelesített másolat kérésére - ügyfélszolgálati időben - az ügyfélszolgálaton keresztül van mód.


A TERVTÁRI KUTATÓBAN FOLYTATOTT KUTATÁS MÓDJA:

 1. A táskát, kabátot, laptoptáskát, stb. a földszinti ruhatárban kell hagyni.
 2. Beiratkozás a levéltárba (a személyes adatok, valamint a kutatás tárgyának és céljának megadása)
 3. Kérőlap kitöltése a helyrajzi szám megadásával (maximum 5 ingatlanra)
 4. A kért tervek a kérőlap leadásától számított 3. munkanapon tekinthetők meg (fél iratfolyóméter feletti kérés esetében 8 munkanap)

NYITVATARTÁS:

A tervtári kutató nyitvatartása megegyezik a kutatóterem nyitvatartásával, de ügyeleti időben nem látogatható.

 • Hétfő: 9.00 - 16.00
 • Kedd: 10.00 - 19.00
 • Szerda: 9.00 - 16.00
 • Csütörtök: 10.00 - 19.00
 • péntek: Zárva

REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK:

 1. A4 és A3 méretű tervekről és iratokról fénymásolás (az anyag állapotától függően önkiszolgálással vagy megrendelésre). Határidő a megrendelés esetén: max. 2 munkanap
 2. A3-nél nagyobb méretű tervekről szkennelés. Határidő (az anyag állapotától függően): 3-6 munkanap
 3. fotójegy váltása ellenében: mindenfajta tervről és iratról digitális fotó készítése (saját géppel, vaku nélkül)


A tervlapokon való jegyzetelés, a tervrajzok pauszra való átmásolása tilos!

Az átvett terveket és iratokat kérjük sérülésmentesen, a lapszámozás rendjében, A4 formátumba hajtogatva visszaadni!

Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.04.13. 12:08:56
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.