Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

Budapest Főváros Levéltára kiadásában, illetve közreműködésével készült kiadványok


kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Megvásárolható kiadványaink

 

Évek szerinti felbontáshoz kattintson ide


Fond- és állagjegyzékek

Levéltári segédletek
Levéltár ismertető
Archontológia
Forráskiadványok
Összefoglaló munkák
Várostörténeti tanulmányok
Tanulmánykötetek
Helytörténetírás módszertana
Idegen nyelven megjelent művek
Egyéb művek
Eletronikus dokumentumok
Tanulmányok Budapest múltjából
Budapest Főváros Levéltára közleményei
Budapesti Negyed
Urbs
Budapest Főváros Levéltárára és tevékenységére vonatkozó irodalom 1945 után

 

 

Fond- és állagjegyzékek                                                                 vissza a tartalomjegyzékhez

A területi levéltárak fond jegyzékei.
Bp., LOK, 1962-
2. rész. Budapest Főváros Levéltára. Bp., MOL, 1970.
(A magyar állami levéltárak fond jegyzéke, 3)

Budapest Főváros Levéltára ideiglenes fond- és állagjegyzéke.
Bp., BFL, 2003.

FODOR István
A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig / Fodor István, Apró Erzsébet. Budapest : MLE : BFL, 2008. (A Kárpát-medence levéltári forrásai. 1., Fond- és állagjegyzékek ; 3.)

Szlovákiai levéltárak 1918-ig / [szerk. Á. Varga László]. – Budapest : BFL, 2004-. –

1., köt., Szlovák Nemzeti Levéltár ; Selmecbánya Állami Központi Bányalevéltár ; Biccsei Állami Levéltár és fióklevéltárai ; Nyitrai Állami Levéltár és fióklevéltárai ; Pozsonyi Fővárosi Levéltár ; Pozsonyi Állami Levéltár és fióklevéltárai / kötetet összeáll. Novák Veronika. – (A Kárpát-medence levéltári forrásai, 1.) (Fond- és állagjegyzékek, 1.)

Mihajlo Delehan, Kutassy Ilona: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938–1945 között. – Budapest : BFL, 2009. – (A Kárpát-medence levéltári forrásai, 1.) (Fond- és állagjegyzékek, 2.)

Bariska István, Dominkovits Péter, Tilcsik György: A Burgenlandban található magyar provenienciájú fondok és állagok 1921-ig : Burgenlandi Tartományi Levéltár : Kismartoni Egyházmegye Levéltára (anyakönyvek) : településeken levő levéltárak: Nezsider Város Levéltára, Locsmánd Község Levéltára / Bariska István, Dominkovits Péter, Tilcsik György. A szlovéniai Maribor levéltárában található magyar provenienciájú fondok és állagok 1921-ig : Maribori Területi Levéltár / Gordana Šövegeš Lipovšek – Budapest : BFL, 2012. – (A Kárpát-medence levéltári forrásai. 1.) (Fond- és állagjegyzékek ; 4.)

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és 1938-1945 között / [a kötetet összeáll.] Miszjuk Mihajlo, Kutassy Ilona ; = Anotovanij perelik opisiv fondiv ugorskogo pohodlenia Beregivskogo pidrozdilu Derlannogo arhivu Zakarpatskoi oblasti do 1918/1919 rr. - ta za 1938-1944/1945 rr. / [uporadn.] Mihajlo Misuk, Olena Kutaai. ̶ 2. jav. és bőv. kiad. ̶ Budapest : BFL, 2014. ̶ (A Kárpát-medence levéltári forrásai / Budapest Főváros Levéltára. 1., Fond- és állagjegyzékek 2.)

 


Levéltári segédletek
                                                                     vissza a tartalomjegyzékhez

[Budapest. Állami Levéltár.] Budapest 1. sz.
[1.] Nagy István, Nagy Lajos, Wellmann Imre: Buda sz. kir. főváros, Pest sz. kir. város, Óbuda mezőváros levéltárai.
Bp., LOK, Kossuth K., 1959.
(Levéltári alapleltárak, 1.)

[Budapest.] Állami Levéltár. Budapest 1. sz.
[2.] Ort János, Szekeres József: Budapest főváros törvényhatósági és tanácsköztársasági szerveinek levéltára.
Bp., LOK, Kossuth K., 1959.
(Levéltári alapleltárak, 2.)

[Budapest.] Fővárosi Levéltár.
3. Herczeg Etelka: A budapesti iskolák.
Bp., LOK, 1961.
(Levéltári alapleltárak, 2.)

A Fővárosi Levéltár térképei, 1705-1918. Repertórium.
Bp., Műv. Min., LOK, 1964.
(Levéltári leltárak, 31.)

A Fővárosi Levéltárban őrzött építési tervek jegyzéke. A budai és az óbudai levéltár építési tervei. Bp., Műv. Min., LOK, 1965.
(Levéltári jegyzékek, 3.)

[Budapest.] Fővárosi Levéltár.
4. Bónis György: A jogszolgáltatás budapesti területi szervei. Kapitalista és szocialista korszak.
Bp., LOK, 1966.
(Levéltári alapleltárak, 2.)

Budapest, Fővárosi Levéltár.
5. Bácskai Vera, Felhő Ibolya, Bónis György: Testületek, céhek és ipartársulatok, egyházi szervek, családok, személyek, gyűjtemények.
Bp., 1969.
(Levéltári alapleltárak, 2.)

Pest város topográfiai mutatója.
1. Belváros, Lipótváros. Összeáll. Bácskai Vera.
Bp., NPI, 1975.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 2.)
(Topográfiai mutatók, 1.)

Tartalomjegyzék Budapest Főváros Tanácsa végrehajtó bizottsági üléseinek
jegyzőkönyveihez. Összeáll. Szabó Klára.
Bp., BFL, 1978.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 3.)
(Levéltári segédletek, 1.)

Tartalomjegyzék Budapest Főváros Tanácsa üléseinek jegyzőkönyveihez, 1950-1960. Összeáll. Szabó Klára.
Bp., BFL, 1980.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 5.)
(Levéltári segédletek, 2.)

Buda város topográfiai mutatója.
1. Vár, Krisztinaváros. Összeáll. Felhő Ibolya, Gál Éva.
Bp., Házi ny., 1980.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 6.)
(Topográfiai mutatók, 2.)

Pest város topográfiai mutatója.
2. Terézváros. Összeáll. Bácskai Vera.
Bp., BFL, 1982.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 7.)
(Topográfiai mutatók, 3.)

Az európai fővárosok építéstörténeti forrásai. Főszerk. Ságvári Ágnes.
Bp., Corvina, 1982.

A budapesti rendőrfőkapitány elnöki reservált iratai, 1883-1885. Szerk. és bev. Kubinszky Judit.
Bp., BFL, MSZMP KB Párttört. Int., 1983.

Budapest Főváros Levéltárában őrzött jelentősebb kapitalista kori vas-, fém- és gépipari fondok. Repertórium. Összeáll. Szilágyi Gábor.
Bp., BFL, 1984.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 8.)
(Levéltári segédletek, 3.)

Buda expugnata, 1686. Europa et Hungaria, 1683-1718. A török kiűzésének európai levéltári forrásai.
Bp., BFL, 1986.

Buda expugnata, 1686. Europa et Hungaria, 1683-1718. A török kiűzésének hazai levéltári forrásai. Szerk. Felhő Ibolya, Trócsányi Zsolt.
Bp., BFL, 1987.

Pest város topográfiai mutatója.
3. Ferencváros. Bácskai Vera kézirata alapján összeáll. Hidvégi Violetta.
Bp., BFL, 2000.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 10.)
(Topográfiai mutatók, 4.)

Fabó Beáta, Holló Szilvia: Budapest térképeinek katalógusa.
Bp., BFL, 2003. 5 kötet
1/1. köt. 1660-1873.
1/2. köt. 1660-1873.
2/1. köt. 1873-1949.
2/2. köt. 1873-1949.
3. köt. 1950-2000.

Hidvégi Violetta: Pest Város Építő Bizottmányának iratai : repertórium
Budapest : BFL, 2004. - 3 db
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Dokumentáció; 11.) (Levéltári segédletek / Budapest Főváros Levéltára, 4.)
1., 1861-1869.
2., 1870-1873.
3., Mutatók.

Budapest régi térképei [elektronikus dokumentum] / Fabó Beáta, Holló Szilvia Andrea: Budapest térképeinek katalógusa című kiadvány teljes szövegével ; ... kész. Fabó Beáta.
Budapest : BFL : Arcanum, 2005-2006. - 4 DVD
1. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti áttekintő térképei ; 1950 előtti Budapest kerületi térképei ; 1950 előtti peremtelepülések térképei.
2. r., Budapest áttekintő térképei a városegyesítéstől Nagy-Budapest kialakulásáig, 1873-1950.
3. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti résztérképei.
4. r., Budapest térképei, 1873-1950.

Az 56-os megtorlás adatbázisa [Elektronikus dokumentum] : személyek és fotók : az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében
Budapest : BFL : Arcanum, 2006. - 1 CD ROM
Az adatbázis a Magyar Országos Levéltár, a Hadtörténelmi Levéltár és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1956-hoz kapcsolódó anyagait is tartalmazza

Budapest régi tervei [Elektronikus dokumentum]
Budapest : BFL : Arcanum, 2006-
1. r., Pest Város Építő Bizottmánya, 1861-1873 / szerk. Hidvégi Violetta. - 2006. - 1 DVD ROM
Hidvégi Violetta: Pest Város Építő Bizottmányának iratai című repertórium szövegének felhasználásával

A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948-1956 / [szerk.] Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila
Budapest : BFL, 2007.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 12.). (Levéltári segédletek / Budapest Főváros Levéltára, 5.)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. –. Budapest : BFL, 2010. – 2 db

1. köt., 1957. június 8 — 1962. október 22 / szerk. Gerhard Péter, Koltai Gábor. – (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 13.). (Levéltári segédletek, 6.)

2. köt., 1962. október 31 — 1970. október 23 / szerk. Rácz Attila, V. László Zsófia. – (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 14.). (Levéltári segédletek, 7.)

3. köt., 1970. október 31 — 1980. március 5 / szerk. Forrai Attila, Rácz Attila és V. László Zsófia. – (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 15.). (Levéltári segédletek, 8.)

4. köt., 1980. március 8 — 1989. szeptember 24 / szerk. Gerhard Péter és Koltai Gábor. – (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 16.). (Levéltári segédletek, 9.)

 


Levéltár ismertető
                                                                         vissza a tartalomjegyzékhez

Felhő Ibolya: Budapest Főváros Levéltára. Ismertető.
Bp., 1973.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 1.)

Felhő Ibolya: Archiv der Hauptstadt Budapest. Wegweiser.
Bp., 1973.
(Veröffentlichungen des Archivs der Hauptstadt Budapest. Archivdokumentation, [1].)

Felhő Ibolya: Arhic stolicy Budapešt. Putevoditel .
Bp., 1973.
(Izdaniâ arhiva stolicy Budapešt, [1].)

Horváth J. András: Budapest Főváros Levéltárának története.
Bp., BFL, 1996.
(Levéltárismertető, 1.)

Budapest Főváros Levéltára. Szerk. Kenyeres István, Sípos András.
Bp., BFL, 1997.
(Levéltárismertető, 2.)

A városkaputól az ügyfélkapuig / összeáll. Horváth J. András ; [kiad.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2013. - 56 p. : ill. ; 29 cm


Archontológia                                                                              
vissza a tartalomjegyzékhez

Budapesti közéleti névmutató. Összeáll. Halasi László.
1. A budapesti nemzeti bizottságok és népfrontbizottságok tagjai.
Bp. 1980.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 4.)
2. Budapest főváros törvényhatósági bizottsága, a fővároshoz csatolt városok és községek képviselőtestületei, a főváros képviseleti bizottsága tagjai.
Bp. BFL, 1988.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 9.)

 


Forráskiadványok                                                                        
vissza a tartalomjegyzékhez

Budapest főváros Törvényhatóságának alapítványi oklevelei.
Bp., Pesti Könyvnyomda Rt., 1883-1905.
1.köt. 1883.
Címváltozás a 2. kötettől

Budapest székes főváros Törvényhatóságának alapítványi oklevelei.
2.köt. 1886.
3.köt. 1895.
4.köt. 1897.
Címváltozás az 5. kötettől

Budapest székesfőváros Törvényhatóságának alapítványi oklevelei.
5.köt. 1904.
6.köt. 1905.
7.köt. 1905.

Budapest főváros Törvényhatósága által alkotott szabályrendeletek, szabályzatok és utasítások gyűjteménye.
Bp. 1888-1906.
1.köt. 1888.
2.köt. 1888.
3.köt. 1890.
4.köt. 1890.
5.köt. 1892.
Címváltozás a 6. kötettől

Budapest székesfőváros szabályrendeletei, szabályzatai és utasításai.
6.köt. 1905.
7.köt. 1906.
8.köt. 1906.

A főváros egyesítésére vonatkozó okmányok gyűjteménye. Összeáll. Gárdonyi Albert.
Bp. Szfőv. háziny. 1913.

Budapest történetének okleveles emlékei. Monumenta diplomatica civitatis Budapest. Csánky[Csánki] Dezső gyűjtését kieg. és sajtó alá rend. Gárdonyi Albert.
1.köt. 1148-1301.
Bp. Szfőv. háziny., 1936.

Források Budapest múltjából.
1. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez, 1686-1873. Szerk. Bácskai Vera.
Bp., Kossuth Ny., 1971.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 1.)

Források Budapest múltjából.
2. Források Budapest történetéhez, 1873-1919. Szerk. Hajdú Tiborné Kohut Mária.
Bp., Kossuth Ny., 1971.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 2.)

Források Budapest múltjából.
3. Források Budapest történetéhez, 1919-1945. Szerk. Szekeres József.
Bp., Kossuth Ny., 1972.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 3.)

Források Budapest múltjából.
4. Források Budapest történetéhez, 1945-1950. Szerk. Gáspár Ferenc.
Bp., Kossuth Ny., 1973.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 4.)

Források Budapest múltjából.
5/A. Források Budapest történetéhez, 1950-1954. Szerk. Gáspár Ferenc, Szabó Klára.
Bp., BFL, 1985.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 9.)

Források Budapest múltjából.
5/B. Források Budapest történetéhez, 1954-1958. Szerk. Gáspár Ferenc, Szabó Klára.
Bp., BFL, 1988.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 9.)

Pest-budai hivatali utasítások a XVIII. században. Szerk. Bónis György.
Bp., Kossuth Ny., 1974.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 6.)

A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1946. Szerk. Gáspár Ferenc, Halasi
László.
Bp. Zrínyi Ny., 1975.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 7.)

25 éves a Fővárosi Tanács. Szemelvénygyűjtemény. Összeáll. Szabó Klára.
Bp., Házi ny., 1975.

Táncsics Mihály: Fővárosunk. Hasonmás kiad. Bev. és jegyz. Hajdú Tiborné Kohut Márta.
Bp., Veszprém M. Ny., 1976.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 8.)
Eredeti kiadási adatok: Pest, Bartalits Ny., 1867.

Kossuth Lajos: Javaslat Magyar ország jövő politicai szervezetét illetőleg, tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására. A történeti bevezetőt írta Gerő András.
Bp., BFL, 1994.
A fedőlapon: Kossuth Lajos alkotmányterve.

Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938-1940. Sajtó alá rend., szerk. Csiffáry Tamás.
Bp., BFL, 1997.

Közcsend és közbátorság. Budán, Pesten és Óbudán 1848-49-ben. Dokumentumok Budapest Főváros Levéltárának irataiból. Vál. Czaga Viktória, Jancsó Éva.
Bp., BFL, 1998.
(Budapest történetének forrásai)

Dokumentumok Kispest történetéhez, 1873-1950. Összeáll., szerk. és jegyzetekkel ellátta Szabó Csaba.
Bp., BFL, 1999.
(Budapest történetének forrásai)

Imrédy Béla a vádlottak padján. Szerk., a bevezető tanulmányt írta, az időrendi táblázatot és a szereplő személyek adattárát összeáll. Sipos Péter.
Bp., Osiris, BFL, 1999.
(Párhuzamos archívum)

Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. Összeáll. Sipos András, Donáth Péter.
1. köt. „Kelet Párizsától" a „bűnös városig", 1870-1930.
Bp., BTF, BFL, 1999.

2. köt. „A nagy válságtól" „a rendszerváltásig", 1930-1990.
Bp., BTF, ELTE, 2000.

Egyházügyi hangulat - jelentések, 1951, 1953. Szerk., a bevezető tanulmányokat írta és a mutatókat összeáll. Szabó Csaba.
Bp., Osiris, BFL, 2000.
(Párhuzamos archívum)

Aggházy Kamil: Buda ostroma, 1849. május 4-21. Szerk. és sajtó alá rend. Hermann Róbert.
Bp., BFL, 2001.
(Budapest történetének forrásai)
1. köt. 503 p.
2. köt. 447 p.
Borító- és gerinccím: Budavár bevétele 1849-ben

Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840-1949. Összeáll., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Sipos András.
Bp., BFL, 2001.
(Budapest történetének forrásai)

Pest-budai nemzetőrök, 1848-1849. Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Vál. é szerk. Czaga Viktória és Jancsó Éva.
Bp., BFL, 2001.
(Budapest történetének forrásai)

A Grősz-per előkészítése, 1951. Szerk., a bevezető tanulmányt írta és a mutatókat összeáll. Szabó Csaba.
Bp., Osiris, BFL, 2001.
(Párhuzamos archívum)

Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez, 1731-1950. Szerk. Czaga Viktória, Garbóczi László és Szabó Csaba.
Bp., BFL, 2002.
(Budapest történetének forrásai)

Budapest régi térképei [elektronikus dokumentum] / Fabó Beáta, Holló Szilvia Andrea: Budapest térképeinek katalógusa című kiadvány teljes szövegével ; ... kész. Fabó Beáta. -
Budapest : BFL : Arcanum, 2005-2006 VD
1. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti áttekintő térképei ; 1950 előtti Budapest kerületi térképei ; 1950 előtti peremtelepülések térképei.
2. r., Budapest áttekintő térképei a városegyesítéstől Nagy-Budapest kialakulásáig, 1873-1950.
3. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti résztérképei.
4. r., Budapest térképei, 1873-1950.

56 izzó ősze volt... : pillanatképek a forradalom napjairól / a képeket vál., a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csiffáry Gabriella
Budapest : BFL, 2006.

Budapest régi tervei [Elektronikus dokumentum] / [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL : Arcanum, 2006-
1. r., Pest Város Építő Bizottmánya, 1861-1873 / szerk. Hidvégi Violetta.

A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei / szerk., az előszót és a bevezető tanulmányt írta Koltai Gábor és Rácz Attila ;
Budapest : BFL, 2008. - 2 db. - (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 10.)
1. köt., 1956. november 8. - 1957. március 26.
2. köt., 1957. április 1. - 1957. május 27.

A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei / szerk. Kenyeres István ;
Budapest : BFL : BTM, 2008. + 1 CD ROM. - (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 1.)

Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán : Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásainak története és dokumentumai, 1573 – 1595. – Budapest : BFL, 2009. – (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, 2.)Géra Eleonóra: Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1704 – 1707. – Budapest, BFL, 2009. – (Budapest történetének forrásai)

Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig / szerk. Katona Csaba és Rácz Attila. – Budapest : BFL : MOL, 2010. – (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 11.)

Szögi László: Budai, pesti és óbudai diákok egyetemjárása. – Budapest : BFL, 2004–. – 2 db

2., Budai, pesti, óbudai és budapesti diákok egyetemjárása, 1256 – 1525 és 1867 – 1919. – 2012. – (Budapest történetének forrásai)

 


Összefoglaló munkák                                                                  
vissza a tartalomjegyzékhez

Gárdonyi Albert: Ötven esztendő Budapest székesfőváros történetéből. 1873-1923.
Bp. Szfőv. háziny. 1925.

Budapest, fővárosunk története. Főszerk. Ságvári Ágnes.
Bp., Corvina, 1973.

Bácskai Vera, Gyáni Gábor, Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.
Bp., BFL, 2000.
(Várostörténeti tanulmányok)

Budapest, die Geschichte einer Hauptstadt. Hrsg. Ágnes Ságvári.
Bp., Corvina, 1974.

Budapest, the history of a capital. Ed. Ágnes Ságvári.
Bp., Corvina, 1975.

Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent, 1949-1956. Szerk., a bevezető tanulmányt írta Varga László.
Bp., Osiris, BFL, 2001.
(Párhuzamos archívum)

 


Várostörténeti tanulmányok                                                        
vissza a tartalomjegyzékhez


 

Legújabb kiadványunk:

Nemrég látott napvilágot Szívós Erika: Az öröklött város. Városi tér, kultúra és emlékezet a 19 – 21. században című kötete, amelyben a szerző azon tanulmányai kerültek összegyűjtésre, amelyek Budapest fejlődésével, organizációjával foglalkoznak. Szívós Erika a 90-es évek óta foglalkozik a főváros múltjával, amelyből nem csak a nagy társadalmi csoportokat érintő kérdésekre keresi a választ, hanem egy-egy köztér, lakóház történetének aprólékos bemutatásán keresztül von le olyan következtetéseket, amelyek a Budapestre jellemző tendenciák alapjait jelentik. 


 

Szőcs Sebestyén: Budapest székesfőváros részvétele az 1905-1906. évi nemzeti ellenállásban.
Bp., Athenaeum, 1977.
(Várostörténeti tanulmányok)

Erdei Gyöngyi: Fejezetek a Bárczy-korszak történetéből. Budapest művelődéspolitikája a századelőn.
Bp., FSZEK, 1991.

Szőcs Sebestyén: A városi kérdés az 1832-36. évi országgyűlésen.
Bp., BFL, 1996.
(Várostörténeti tanulmányok)

Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten, 1890-1914.
Bp., BFL, 1996.
(Várostörténeti tanulmányok)

Czaga Viktória: Házmán Ferenc, Buda utolsó polgármestere, 1890-1894.
Bp., BFL, 1997.
(Várostörténeti tanulmányok)

Szekeres József: A pesti gettók 1945 januári megmentése. „A magyar Schindler" - Szalai Pál visszaemlékezései és más dokumentumok alapján.
Bp., BFL, 1997.
(Várostörténeti tanulmányok)

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red. Peter Csendes und András Sipos
Bp., BFL, Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2003.

Bécs - Budapest : műszaki haladás és városfejlődés a 19. században / szerk. Peter Csendes
és Sípos András.
Budapest : BFL ; Bécs : Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2005.
(Várostörténeti tanulmányok)

Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről, 1958. – 2005. –.Budapest : BFL, 2009. – 2 db. – (Várostörténeti tanulmányok)

Horváth J. András: A megigényelt világváros : Budapest hatósága és lakossága a városegyesítés éveiben. – Budapest : BFL, 2010. – (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, 2.)

Kövér György: A pesti City öröksége : banktörténeti tanulmányok. – Budapest : BFL, 2012. – (Várostörténeti tanulmányok)

Urbs : magyar várostörténeti évkönyv / főszerk. Á. Varga László
Budapest : BFL, 2006-.
1., 2006 / [szerzők Bácskai Vera et al.]. 2006.
2., 2007 / [szerzők Sipos András et al.]. 2007.
3., 2008./ [szerzők Laszlovszky József et al.]. 2008.
4., 2009./ [szerzők Novák Veronika et al.] 2009.
5., 2010. / [szerzők Barta Györgyi et al.] 2010.
6., 2011. / [szerzők Winkler Gábor et al.] 2011.
7., 2012. / [szerzők Szende Katalin et al.] 2012.
8., 2013. / [szerzők Radu Lupescu et al.] 2013.

Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon
Budapest : BFL, 2007. - 2 db
(Várostörténeti tanulmányok)
1. köt. - 407 p.
2. köt. - p. [408]-672.

Faragó Tamás: A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században
Budapest : BFL, 2008.
(Várostörténeti tanulmányok)

Gajáry István Esettanulmányok a főváros 18-20. századi történetéhez / Gajáry István ; [a tanulmányokat vál. és szerk. Á. Varga László, Dominkovits Péter, Tilcsik György]. - Budapest : BFL, 2013. - (Várostörténeti tanulmányok, 13.)

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig / szerk. Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin. ̶ Budapest : BFL, 2014.

Szívós Erika: Az öröklött város : városi tér, kultúra és emlékezet a 19 ̶ 21. században : történeti tanulmányok. ̶ Budapest : BFL, 2014. ̶ (Várostörténeti tanulmányok ; 14.)

 

   
Tanulmánykötetek                                                                      
vissza a tartalomjegyzékhez

Esettanulmányok a főváros gazdaságtörténetéből. Szerk. Gajáry István, Csík Gergely.
Bp., BFL, 1988.
(Fondos írások, 1.)

Az iratkezelők és irattárosok alapvető tudnivalói. Jegyzet az iratkezelők és irattárosok továbbképzéséhez. Szerk. Újlaki Péter.
Bp., BFL, 1988.

Az ostromtól a forradalomig. Adalékok Budapest múltjához, 1945-1956. Szerk. Bencsik Zsuzsanna és Kresalek Gábor.
Bp., BFL, 1990.
Az 1989. október 24-én Budapesten tartott Levéltári Nap előadásainak anyagára épülő tanulmányok

Levéltár és nyilvánosság. BFL Napok, 1992. Szerk. Kresalek Gábor.
Bp., BFL, 1993.
Borítócím: Levéltári Napok. BFL, 1992.

Varga László: Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950-1956-ból.
Bp., Cserépfalvi, 1994.

Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár. Levéltári Nap, Budapest Főváros Levéltára, 1996. Szerk. Nyerges András.
Bp., BFL, 1997.

Rendi társadalom - polgári társadalom. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1987-
10. A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században. A Haynal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 10., jubileumi konferenciájának előadásai, Salgótarján, 1996. augusztus 22-23. Szerk. Sasfi Csaba.
Salgótarján-Bp., Nógrád M. Lvt.-BFL, 2003.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, 41.)

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red. Peter Csendes und András Sipos,
Bp., BFL, Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2003.

A vidék forradalma, 1956. Szerk. Szakolczai Attila és Á. Varga László.
Bp., BFL, 1956-os Int., 2003-
1. köt. 2003.

Magyar levéltáros-életpályák a XIX-XX. században / szerk. Sipos András.
Budapest : BFL, 2004.
(Budapest Főváros Levéltára közleményei)

Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században : tanulmányok / szerk. Feitl István, Sipos András.
Budapest : Napvilág K., 2004.
A Budapest Főváros Levéltára által 2002. novemberében rendezett „Helyi oktatáspolitika és az iskolák közönsége" c. konferencia szerkesztett anyaga

Bécs - Budapest : műszaki haladás és városfejlődés a 19. században / szerk. Peter Csendes
és Sipos András
Budapest : BFL ; Bécs : Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2005.
(Várostörténeti tanulmányok)

Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről, 1958. – 2005. –.Budapest : BFL, 2009. – 2 db. – (Várostörténeti tanulmányok)

Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére / szerk. Á. Varga László és Katona Csaba –. Budapest : BFL, 2011.

Kövér György: A pesti City öröksége : banktörténeti tanulmányok. – Budapest : BFL, 2012. – (Várostörténeti tanulmányok)

Urbs : magyar várostörténeti évkönyv / főszerk. Á. Varga László
Budapest : BFL, 2006-.
1., 2006 / [szerzők Bácskai Vera et al.]. 2006.
2., 2007 / [szerzők Sipos András et al.]. 2007.
3., 2008./ [szerzők Laszlovszky József et al.]. 2008.
4., 2009./ [szerzők Novák Veronika et al.] 2009.
5., 2010. / [szerzők Barta Györgyi et al.] 2010.
6., 2011. / [szerzők Winkler Gábor et al.] 2011.
7., 2012. / [szerzők Szende Katalin et al.]. 2012.
8., 2013. / [szerzők Radu Lupescu et al.] 2013.

Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon
Budapest : BFL, 2007. - 2 db
(Várostörténeti tanulmányok)
1. köt. - 407 p.
2. köt. - p. [408]-672.

Faragó Tamás: A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században.
Budapest : BFL, 2008.
(Várostörténeti tanulmányok)

Budapest neoreneszánsz építészete : tanulmányok a 2008. november 18-án Budapest Főváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából / szerk. Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál . Budapest : BFL, 2009.

Gajáry István Esettanulmányok a főváros 18-20. századi történetéhez / Gajáry István ; [a tanulmányokat vál. és szerk. Á. Varga László, Dominkovits Péter, Tilcsik György]. - Budapest : BFL, 2013. - (Várostörténeti tanulmányok, 13.)

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig / szerk. Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin. ̶ Budapest : BFL, 2014.

Szívós Erika: Az öröklött város : városi tér, kultúra és emlékezet a 19 ̶ 21. században : történeti tanulmányok. ̶ Budapest : BFL, 2014. ̶ (Várostörténeti tanulmányok ; 14.)

 


Helytörténetírás módszertana                                                     
vissza a tartalomjegyzékhez

Kovács Máté: A helytörténeti mozgalom Budapesten. Ságvári Ágnes: A fővárostörténet-kutatás helyzete és feladatai.
Bp., FSZEK soksz., 1971.
A Budapesti Helytörténeti Konferencia (1971) előadásai.

Budapesti Helytörténeti Konferencia. 1971. november 11-12. Rend. a Fővárosi Népművelési Tanács, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága. Szerk. Susits Imre.
Bp., Főv. Ny., 1972.
A konferencia előadásai.

 


Idegen nyelven megjelent művek                                               
vissza a tartalomjegyzékhez

Felhő Ibolya: Archiv der Hauptstadt Budapest. Wegweiser.
Bp., ÉGSZI, 1973.
(Weröffentlichungen des Archivs der Hauptstadt Budapest. Archivdokumentation, [1].)

Felhő Ibolya: Arhic stolicy Budapešt. Putevoditel .
Bp., ÉGSZI, 1973.
(Izdaniâ arhiva stolicy Budapešt, [1].)

Iz prošlogo Budapešta. Dokumenty. Red. Bónis György. Izd. Budapeštskoj stoličnyj arhiv.
Bp., FSZEK soksz., 1972.

Aus der Vergangenheit von Budapest. Red. Bónis György. Hrsg. Archiv der Hauptstadt Budapest.
Bp., FSZEK soksz., 1972.

Du passé de Budapest. Documentes. Red. Bónis György. Éd. Archives Municipales de Budapest.
Bp., FSZEK soksz., 1972.

Sources du passé de Budapest, 1686-1950. Réd. Ágnes Ságvári.
Bp., Impr. Zrínyi, 1971-1973.
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, 5.)
A Források Budapest múltjából c. mű összefoglalása.

Felhő Ibolya: Guide de sources de l héritage architectural de Budapest.
Bp., Archives de la ville de Budapest, 1976.
Borítócím: Guide des sources de l héritage architectural des capitales Européennes. Budapest

The capitals of Europe. A guide to the sources for the history of their architecture and construction. Les capitales de l Europe. Guide des sources de l architecture et de l urbanisme. Publ. International Council on Archives. Ed. in chief. Ágnes Ságvári.
Bp., Corvina, München, Saur, 1980.

A guide to the sources for the history of their architecture and construction. Extraits. Guide des sources de l architecture et de l urbanisme. Extrait de livre. Publ. International Council on Archives. Comp. and introd. Ágnes Ságvári.
München, Saur, Bp., Corvina, 1980.

Budapest arms & colours. Throughout the centuries. Comp., notes and explanations by Viktória Czaga.
Bp., BFL, 1998.
Tokban

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red. Peter Csendes und András Sipos.
Bp.-Wien, BFL-Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2003.

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red. Peter Csendes und András Sipos.
Bp., BFL, Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2003.

Fabó Beáta, Anthony Gall: Károly Kós the early years, 1907 ̶ 1914 : I came from the East to a city of great palaces. ̶ [Budapest] : BFL, cop. 2013 [!2014].

 

Egyéb művek                                                                                vissza a tartalomjegyzékhez

 

A levéltári forráskiadás. Az egyházi levéltárak. A Levéltári Szekció tanácskozása az MKE XIII. vándorgyűlésén, Kaposvár, 1981. Szerk. Bán Péter.
Bp., BFL, 1983.
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 1.)

Iratrestaurálás, iratvédelem. A Levéltári Szekció klubnapja, Budapest, 1982. Szerk. Szekeres József.
Bp., BFL, 1983.
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 2.)

A levéltárak és a szocialista irattárak kapcsolatai : a Levéltári Szekció tanácskozása az MKE XIV. vándorgyűlésén, Miskolc, 1982 / szerk. Csorba Csaba.
Bp., BFL, 1983.
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 3.)

Nyerges András: Jobb- vagy balkánaán. Szúrópróbák, 1993-1997.
Bp., Fekete Sas, BFL, 1998.

Pest-Buda, Budapest szimbólumai. Vál., az utószót és a jegyzeteket írta Czaga Viktória.
Bp., BFL, 1998.
Tokban

Pest szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1703. Hasonmás kiad. Szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre.
Bp., Híd, BFL, 1999.

Buda szabad királyi főváros címeres kiváltságlevele, 1703. Hasonmás kiad. Szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre.
Bp., Híd, BFL, 2000.

Budapesti önkormányzatok jelképei, 2001. Főszerk. Á. Varga László.
Bp., BFL, 2001.

Rendi társadalom - polgári társadalom. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1987-
10. A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században. A Haynal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 10., jubileumi konferenciájának előadásai, Salgótarján, 1996. augusztus 22-23. Szerk. Sasfi Csaba.
Salgótarján-Bp., Nógrád M. Lvt.-BFL, 2003.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, 41.)

56 izzó ősze volt... : pillanatképek a forradalom napjairól / a képeket vál., a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csiffáry Gabriella
Budapest : BFL, 2006.

Neoreneszánsz építészet Budapesten : Budapest Főváros Levéltára kiállítása, 2008. szeptember 15-december 19 /a kiállítás anyagát összeáll. és a katalógust szerk. Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál
Budapest : BFL, 2008.

Sarusi Kiss Béla: A természet által megerősített vár : Murány végvár és uradalma a 16. század második felében / Sarusi Kiss Béla.
Budapest : BFL, 2008.
(Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 1.)

A banjicai tábor – a tábor foglyai : a Belgrádi Történeti Levéltár vendégkiállítása Budapest Főváros Levéltárában 2010 márciusában / az összefoglalót Jung Eszter kész. – [Budapest] : BFL, 2010.

Gábor Eszter: Az Andrássy út körül – Budapest : Osiris : BFL, 2010.

Rexa Dezső: Beszélő utcák, pletykáló házak / a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a szöveget vál. Hídvégi Violetta. – Budapest : Bp-i Városvédő Egyesület : BFL : Herminamező Polgári Köre, 2012. – (Budapest könyvek)

Fabó Beáta, Anthony Gall: Kós Károly világa, 1907. – 1914 : napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem. – Budapest : BFL, 2013

Fabó Beáta, Anthony Gall: Kós Károly világa, 1907. – 1914 : napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem. – 2. kiad. – Budapest : BFL, cop. 2014

Ybl Miklós, az Akadémia bizalmi építésze : kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából : MTA Művészeti Gyűjtemény : 2014. április 8-június 8. / [a katalógust szerk. Boncz Hajnalka, Kemény Mária]. ̶ Budapest : MTA Művészeti Gyűjt. : BFL, 2014.

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig / szerk. Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin. ̶ Budapest : BFL, 2014.

 


Eletronikus dokumentumok                                                         
vissza a tartalomjegyzékhez

Forradalmi hétköznapok, 1848-49. Források Buda - Pest - Óbuda múltjából.
Bp., BFL, Roxboro, 1999. 1 CD ROM

56-os adatbázis.
Bp., BFL, 2003. 1 CD ROM

Budapest régi térképei [elektronikus dokumentum] / Fabó Beáta, Holló Szilvia Andrea: Budapest térképeinek katalógusa című kiadvány teljes szövegével ; ... kész. Fabó Beáta. -
Budapest : BFL : Arcanum, 2005-2006. - 4 DVD ROM
1. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti áttekintő térképei ; 1950 előtti Budapest kerületi térképei ; 1950 előtti peremtelepülések térképei.
2. r., Budapest áttekintő térképei a városegyesítéstől Nagy-Budapest kialakulásáig, 1873-1950. -
3. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti résztérképei.
4. r., Budapest térképei, 1873-1950.

Az 56-os megtorlás adatbázisa [Elektronikus dokumentum] : személyek és fotók : az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében / közread. Budapest Főváros Levéltára.
Budapest : BFL : Arcanum, 2006. - 1 CD ROM
Az adatbázis a Magyar Országos Levéltár, a Hadtörténelmi Levéltár és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1956-hoz kapcsolódó anyagait is tartalmazza

Budapest régi tervei [Elektronikus dokumentum] / [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL : Arcanum, 2006-
1. r., Pest Város Építő Bizottmánya, 1861-1873 / szerk. Hidvégi Violetta. - 2006. - 1 DVD ROM
Hidvégi Violetta: Pest Város Építő Bizottmányának iratai című repertórium szövegének felhasználásával

Budapest Főváros közgyűlési jegyzőkönyvei, 1873-1949 [Elektronikus dokumentum] / [kiad. Budapest Főváros Levéltára].
Budapest : BFL : Arcanum, 2007. - 1 DVD ROM
Kereshető hasonmások

Buda és Pest történeti topográfiája [Elketronikus dokumentum] / [szerk. Biszak Sándor, Timár Gábor] ; [kiad. Budapest Főváros Levéltára].
Budapest : BFL : Arcanum, 2007. - 1 DVD ROM
Borítócím: Buda és Pest történeti topográfiája georeferált térképekkel. - Vár, Krisztinaváros, Belváros, Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros. - Georeferált, szinkronizált

A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei [Elektronikus dokumentum] = Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. - Budapest : BFL [etc.], 2008. - 1 CD ROM

Periodikák

 


Tanulmányok Budapest múltjából                                              
vissza a tartalomjegyzékhez

Tanulmányok Budapest múltjából.
I. kötet. 1932. Előszó Sipőcz Jenő
Bp. 1932.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 3.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
II. kötet. 1933. Előszó Liber Endre.
Bp. 1933.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 4.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
III. kötet. 1934. Szerk. Gárdonyi Albert, Némethy Károly.
Bp. 1934.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 5.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
IV. kötet. 1936. Szerk. Némethy Károly.
Bp. 1936.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 7.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
V. kötet. 1936. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1936.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 8.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
VI. kötet. 1938. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1938.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 10.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
VII. kötet. 1939. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1939.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 11.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
VIII. kötet. 1940. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1940.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 12.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
IX. kötet. 1941. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1941.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 13.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
X. kötet. 1943. Szerk. Némethy Károly, Budó Jusztin.
Bp. 1943.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 14.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
XXV. kötet. 1996. Szerk.Szvoboda Dománszky Gabriella.
Bp., BTM, BFL, 1996.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 34.)

Tanulmányok Budapest múltjából.
XXX. kötet. Az ötven éves Nagy-Budapest. Előzmények és megvalósulás. Szerk.Holló Szilvia Andrea, Sipos András.
Bp., BTM, BFL, 2002.
(Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái, 39.)

 


Budapest Főváros Levéltára közleményei                                  
vissza a tartalomjegyzékhez

Budapest Főváros Levéltára Közleményei. 78. Szerk. biz. Gáspár Ferenc [et al.]
Bp., BFL, 1979.

Budapest Főváros Levéltára Közleményei 84. Fel. szerk. Szekeres József.
Bp., BFL, 1985.

Budapest Főváros Levéltára Közleményei 88. Fel. szerk. Szekeres József.
Bp., BFL, 1988.

 


Budapesti Negyed                                                                       
vissza a tartalomjegyzékhez

Budapesti Negyed. Lap a városról. Főszerk Gerő András. Kiad. Budapest Főváros Levéltára.
1. (1993. nyár) Az Andrássy út.
2. (1993. ősz-tél) Koncepció és vízió.
3. (1994. tavasz) Kultuszok és kultuszhelyek.
4. (1994. nyár) Kultúrák találkozása.
5. (1994. ősz) A város alatt.
6-7. (1994. tél - 1995. tavasz) A modern metropolisz.
8. (1995. nyár) Zsidók Budapesten.
9. (1995. ősz) Építők és építtetők.
10. (1995. tél) Budapest, 1896. I.
11. (1996. tavasz) Budapest, 1896. II.
12-13. (1996. nyár-ősz) Budapest, a kávéváros.
14. (1996. tél) Metamorfózis.
15. (1997. tavasz) Orbis pictus - város-(fotó)-történet.
16-17. (1997. nyár-ősz) Tömegkultúra a századfordulós Budapesten.
18-19. (1997. tél - 1998. tavasz) A meg nem épült Budapest.
20-21. (1998. nyár-ősz) Budapest-történet
22. (1998. tél) Hanák Péter, a város polgára.
23. (1998 tavasz) Kóbor Tamás, Budapest regényírója.
24. (1999. nyár) A Kerepesi úti temető. I.
25. (1999. ősz) A Kerepesi úti temető. II.
26-27. (1999. tél - 2000. tavasz) Nagyvárosi szegénység - Amerikában.
28. (2000. nyár) Budapest-dilemmák. Szerk. Koszorú Lajos, Erő Zoltán.
29-30. (2000. ősz-tél) Budapest ostroma.
31. (2001. tavasz) A város és a mozi.
32-33. (2001. nyár-ősz) Művészet a városban.
34. (2001. tél) Krúdy és Pest.
35-36. (2002. tavasz-nyár) Peremhelyzetek - szociográfiák..
37. (2002. ősz) Anka naplója. 1944. március 14-1945. március 5. Feljegyzések a háborús Budapestről.
38-39. (2002. tél)-(2003. tavasz). Heltai Jenő breviárium 1-2.
40-42. (2003. nyár)-(2003. tél). A Farkasréti Temető 1-3.
43-44. (2004. tavasz-nyár). Budapest, a kávéváros.
45. (2004. ősz). Pest-budai útikönyvek
46. (2004. tél) Társasélet Pesten és Budán.
47-48. (2005. tavasz-nyár) A bűnös Budapest
49. (2005. ősz) Budapest a Népszabadságban, 1992-2003
50. (2005. tél) Budapest a Népszabadságban, 1992-2003
51. (2006. tavasz) Tanulmányok a szexturizmusról
52. (2006. nyár) Erzsébet-kultusz. 1., Erzsébet királyné magyarországi kultusza emlékezethelyei tükrében 1898-1914 között
53. (2006. ősz) Erzsébet-kultusz. 2., Szöveggyűjtemény
54. (2006. tél) Görögök Budapesten
55. (2007. tavasz) Amszterdam
56. (2007. nyár) Summázat és jövő : kérdések és válaszok Budapest közelmúltjáról, jelenéről és jövőjéről
57. (2007. ősz) Jókai Budapestje
58. (2007. tél) Budapest Jókaija
59-60. (2008. tavasz/nyár) Emancipáció
61. (2008. ősz) Kosztolányi Dezső Pesten és Budán
62. (2008. tél) Pesti utca / Kosztolányi Dezső
63. (2009. tavasz) Házak, lakások, emberek
64./65. (2009. nyár-ősz) Utazás Karinthyából Epepébe
66. (2009. tél) „A Csömöri úttól egészen a Filatori gátig” : a Karinthyak Budapestje
67. (2010. tavasz) Lovik Károly
68. (2010 nyár) Fővárosi magántörténelem
69. (2010 ősz) Regényes mindennapok – árnyékmentes negatívok
70. (2010 tél) Mindennapi regények – absztrakt pozitívok

 


Urbs                                                                                             
vissza a tartalomjegyzékhez

Urbs : magyar várostörténeti évkönyv = Hungarian yearbook of urban history = Ungarisches Jahrbuch für Stadtgeschichte. főszerk. Á. Varga László.
Budapest : BFL, 2006-.
1., 2006 / szerzők Bácskai Vera et al. 2006.
2., 2007./ szerzők Sipos András et al. 2007.
3., 2008./ szerzők Laszlovszky József et al. 2008.
4., 2009./ [szerzők Novák Veronika et al.] 2009.
5., 2010. / [szerzők Barta Györgyi et al.] 2010.
6., 2011. / [szerzők Winkler Gábor et al.] 2011.
7., 2012. / [szerzők Szende Katalin et al.]. 2012.
8., 2013. / [szerzők Radu Lupescu et al.] 2013.
Budapest Főváros Levéltárára és tevékenységére vonatkozó irodalom 1945 után 

Felhő Ibolya: Budapest Főváros Levéltára. Ismertető.
Bp., ÉGSZI soksz., 1973.
(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, 1.)

Felhő Ibolya: Archiv der Hauptstadt Budapest. Wegweiser.
Bp., ÉGSZI, 1973.
(Veröffentlichungen des Archivs der Hauptstadt Budapest. Archivdokumentation, [1].)

Felhő Ibolya: Arhic stolicy Budapešt. Putevoditel .
Bp., ÉGSZI, 1973.
(Izdaniâ arhiva stolicy Budapešt, [1].)

Horváth J. András: Budapest Főváros Levéltárának története.
Bp., BFL, 1996.
(Várostörténeti tanulmányok)

Budapest Főváros Levéltára. Szerk. Kenyeres István, Sípos András.
Bp., BFL, 1997.
(Levéltár ismertető, 2.)

A városkaputól az ügyfélkapuig / összeáll. Horváth J. András ; [kiad.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2013. - 56 p. : ill. ; 29 cm


Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.04.13. 12:08:56
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.