Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

Közös archontológia a főváros 1948–1989 közötti párt- és az 1950–1990 közötti tanácsi irataihoz


kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az adatbázis létrejöttét megelőző munkák Budapest Főváros Levéltárában

Az 1948–1989 közötti ún. szocialista rendszer kutatása Magyarországon érdemben csak a rendszerváltás után indulhatott meg, azonban azóta már számtalan publikáció foglalkozott a pártállammal, illetve annak kialakulásával és működésével. A legkutatottabb és immár jól feltárt témák közé tartozik az 1956-os forradalom és szabadságharc története, illetve az azt követő megtorlás, de többen foglalkoznak az állambiztonsági szervek tevékenységével (ügynökügyek, kitelepítések, koncepciós perek, intézménytörténet), az egyház–állam kapcsolatrendszerével, egyes politikusok életével, a korszak művészeti és irodalmi életével is.

E kutatásokhoz elengedhetetlen volt, hogy 1990 után a levéltárakban is megkezdődjön a korszak vizsgálatát elősegítő feldolgozó munka. Ennek eredményeként az elmúlt két évtizedben már számos levéltári segédlet és forráskiadvány látott napvilágot. Elkezdődött a párttisztségviselők archontológiáinak összeállítása, és külön kiemelendő a levéltári digitalizálás, melynek révén immár interneten is hozzáférhetőek a központi, illetve egyes megyei (fővárosi) pártbizottságok vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei.

Budapest Főváros Levéltára 2006 óta – digitalizálásra is alkalmas metaadatokkal ellátott adatbázissal kiegészítve – mikrofilmezi a fővárosi tanácsi és a pártiratokat,1 illetve 2007 óta folyamatosan teszi közzé a kommunista állampárt legnagyobb pártszervezete, a Budapesti Bizottság iratainak kutatását elősegítő segédleteit és forráskiadványait.2

Az MSZMP fővárosi vezető testületeinek működéséről négykötetes segédletet adtunk közre, melyek a fővárosi pártértekezletek dátumaihoz igazodtak (1957–1962, 1962–1970, 1970–1980, 1980–1989).3 A négy kötet bevezető tanulmányaira támaszkodó, a korszakot egységben kezelő tanulmány 2013-ban, a Levéltári Közleményekben jelenik meg. 4

 

Az adatbázis létrehozása

A megyei, így a fővárosi szintű tanácsi és pártszervek kutatását nehezíti, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan archontológiá(ka)t tartalmazó adatbázis, mint a központi pártszervek esetében, ezért láttuk fontosnak, hogy több lépcsőben létrehozzuk a budapesti (fővárosi és kerületi) tanácsi, illetve pártszervek archontológiáját.

Első ütemben – az NKA támogatásával – a Budapest Fővárosi Tanács; a Budapest Fővárosi Tanács VB, a Budapest I., II. és III. Kerületi Tanács (XXIII.101.a, 102.a; XXIII.201, 202, 203), illetve az MDP és az MSZMP Budapesti Pártbizottság; az MDP és az MSZMP I., II. és III. Kerületi Pártbizottság (XXXV.95, 96, 97, 98, XXXV.1, 6, 7, 8) vezetőinek archontológiáit készítettük el. A munka során a szabványosítással kapcsolatos szempontokra is tekintettel voltunk. Az archontológiák kezelését segíti, hogy azokat közös adatbázisban jelentetjük meg, ezáltal Magyarországon először egymástól nem elválasztva, hanem – a pártállam működésének megfelelően – egységben kezeljük a tanácsi és pártfunkciók betöltőinek adatait. Az adatbázis 2012. november 30. óta honlapunkról is elérhető.

Természetesen adatbázisunkban a vonatkozó fővárosi és kerületi vezető testületi iratanyagok átnézése után is maradtak bizonytalan adatok, ezeket „nem ismert” kifejezéssel jelöltük. A fentieken túlmenő ellenőrzés nem lehetett feladatunk, a vezető testületek ülésjegyzőkönyvein kívül ugyanis sok esetben rendezetlenek az iratok, de természetesen minden később előkerülő adatot folyamatosan rögzítünk az adatbázisban.

 

Az adatbázis használata

Az adatbázisban szereplő személyeket ábécé sorrendben közöljük, így a kutatók számára sokkal jobban átláthatóvá válik a hierarchián belüli mozgásuk. Természetesen az „Egyszerű keresés” funkcióval bármely személynév és funkció is listázható.

Az adatbázis nyolc nagy egységre oszlik:

  • A személyt azonosító adatok (Név, Előnév/tag, Születési név)

  • A funkciót azonosító adatok (Szerv neve, Funkció)

  • Kinevezés levéltári helyét azonosító adatok (Jelzet, Iratanyag, Ülés dátuma)

  • Kinevezés idejét és a testületet azonosító adatok (Kinevezés dátuma, Kinevezés hatálya, Kinevező testület neve)

  • Felmentés levéltári helyét azonosító adatok (Jelzet, Iratanyag, Ülés dátuma)

  • Felmentés idejét és a testületet, illetve a felmentés okát azonosító adatok (Felmentés dátuma, Felmentés hatálya, Felmentő testület neve, Távozás oka)

  • Következő funkciót azonosító adatok (Következő munkahely/hivatal, Következő funkció)

  • Megjegyzés

Furcsának tűnhet az adatbázis tagolása, de fontosnak tartottuk megkülönböztetni a kinevezés/felmentés levéltári helyének, illetve a kinevező/felmentő testületnek az azonosítását, hiszen a korszak vizsgálatakor gyakran szembesülünk azzal, hogy a kinevezés/felmentés tényéről a többes alárendeltség miatt nem az adott szerv iratai közt értesülünk, hanem például az állampárt legfőbb testületeinek iratanyagából. Adatbázisunkban a tanácsi és párt szervezeti szabályzatok által megszabott rendnek megfelelően tüntettük fel a kinevezési és felmentési adatokat. Ettől csak akkor tértünk el, ha a szabályzatnak megfelelő helyen nem találtunk az illetőre érdemi információt.

Az adatbázisba felvett funkciók

Pártvezetők

Tanácsi vezetők

Első titkárok, titkárok

Tanácselnökök, VB-elnökök

Pártbizottsági, pártválasztmányi tagok (alakuló ülésen)

Tanácselnök-helyettesek, VB-elnökhelyettesek

VB-tagok

VB-titkárok

Revíziós Bizottság tagjai

VB-tagok

Fegyelmi Bizottság tagjai

Osztályvezetők

Osztályvezetők

Tanácstagok (alakuló ülésen)

 

Az adatbázis megtekintéséhez kattintson ide

 

1 Az eddig elkészült állagok: XXIII.101.a, XXIII.102.a, XXXV.1.a.1–4., XXXV.6–8.a, XXXV.95.a.1–143. őe. Elkészült és 2013-ban ellenőrzésre kerül továbbá a XXXV.1.a.5–23., XXXV.9.a–18.a, illetve a XXXV.96–109.a, XXXV.176.a állag is.

2 A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Szerk. Fehérné Bozsics Mária–Rácz Attila–Koltai Gábor. Bp., 2007.;

A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1956. november 8.–1957. május 27. I–II. köt. Szerk. Koltai Gábor–Rácz Attila. Bp., 2008.;

Hangulatjelentések a fővárosból, 1988 októberétől 1989 októberéig. Szerk. Katona Csaba–Rácz Attila. Bp., 2010.

3 A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8–1962. október 22. I. köt. Szerk. Gerhard Péter–Koltai Gábor. Bp., 2010.;

A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1962. október 31–1970. október 23. II. köt. Szerk. Rácz Attila–V. László Zsófia. Bp., 2010.;

A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1962. október 31–1970. október 23. III. köt. Szerk. Forrai Attila–Rácz Attila–V. László Zsófia. Bp., 2011.;

A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1980. március 8–1989. szeptember 24. IV. köt. Szerk. Gerhard Péter–Koltai Gábor. Bp., 2011.)

4 Gerhard Péter–Koltai Gábor–V. László Zsófia–Rácz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In: Levéltári Közlemények, 84. évf. (2013) 1. szám. Megjelenés alatt.

A Fővárosi Tanács testületeit feltáró munka támogatására az adatbázis közzététele után kaptunk értesítést az NKA-tól, így annak megvalósulása 2013-ban várható.


Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.04.13. 12:08:56
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.