E-kutatás a különböző honlapokon

Budapest Főváros Levéltárának adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel rendelkezik, illetőleg az iratanyaghoz való hozzáférést segítő különböző szolgáltatásokat nyújt, így a kutatónak először azt érdemes mérlegelnie, hogy melyik honlap, illetőleg melyik kereső felel meg leginkább az általa támasztott elvárásoknak.

Elektronikus Levéltári Portál

Az ELP az E-levéltár Projektben konzorciumi tagként részt vevő két levéltári intézmény, Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) különböző rendszerekben található adatbázisainak együttes és külön keresésére egyaránt módot ad. Az említett intézmények saját Levéltári Nyilvántartó Rendszerei mellett a portálon közvetlenül a Közös Kereső és az Elektronikus Iratok Keresője érhető el.

Budapest Főváros Levéltára honlapja

A BFL honlapján a levéltár saját Levéltári Nyilvántartó Rendszere érhető el. A keresési lehetőségeket itt a ScopeQuery-alkalmazás  tulajdonságai határozzák meg.

Budapest Főváros Levéltára honlapja – microsite

A BFL microsite-ja közvetlenül nem ad lehetőséget adatbázisokban való keresésre, az elérést linkeken keresztül biztosítja, valamint általános információkkal szolgál az adatbázisokra [link szövegre] és a keresési lehetőségekre vonatkozóan.

Magyar Levéltári Portál

Az eredetileg az önkormányzati levéltárak együttműködése nyomán létrejött MLP az időközben a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szervezetébe tagolódó levéltári intézmények – köztük a projekthez később csatlakozó Magyar Országos Levéltár – valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) különböző jellegű adatbázisait, nyilvántartásait (fond- és állagjegyzékeit) és egyéb levéltári szakmai anyagait teszi közzé.

Budapest Főváros Levéltára 1139 Budapest Teve u. 3-5., Központi telefonszám: 06-1-298-7500, Fax: 06-1-298-7555
Kutatófelügyelet: 06-1-298-7503, 06-1-298-7504, Ügyfélszolgálat: 06-1-298-7501, 06-1-298-7502
E-mail: bfl@bparchiv.hu, kutato@bparchiv.hu, epitesikutato@bparchiv.hu