Iratképzőknek

A közlevéltárak számára a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján alkotott 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet 6. §-ára hivatkozva 2007-ben, 2008-ban és 2012-ben az illetékességi körünkben végzett felmérésre alapozva és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése tárgyában kiírt pályázatnak köszönhetően az NISZ-szel és a Magyar Nemzeti Levéltárral közös konzorciumban 2013-ban Budapest Főváros Levéltára is e-levéltárrá vált.

Az illetékességi körünkbe tartozó szervek segítségével elvégzett felmérések rendkívül hasznosak voltak, hiszen ezek felhasználásával tudtuk kialakítani azt az informatikai háttért (labor), melynek segítségével az elektronikusan keletkezett, illetve digitalizált iratokat fogadni és tartós megőrzésüket biztosítani tudjuk.

Budapest Főváros Levéltára 1139 Budapest Teve u. 3-5., Központi telefonszám: 06-1-298-7500, Fax: 06-1-298-7555
Kutatófelügyelet: 06-1-298-7503, 06-1-298-7504, Ügyfélszolgálat: 06-1-298-7501, 06-1-298-7502
E-mail: bfl@bparchiv.hu, kutato@bparchiv.hu, epitesikutato@bparchiv.hu